ЦЕНОРАЗПИС НА СЕРВИЗНИТЕ УСЛУГИ

Предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване на компютърна и офис техника при ваше посещение на място в офиса на фирмата.

Цени за гаранционно и извънгаранционно обслужване:

(всички посочени цени са с включен ДДС)

Услуга                                                                                             Извънгаранционна                                   Гаранционна

1) Диагностика на компютърна система                                  18.00 лв.                                                           безплатно

2) Посещение при клиент                                                             24.00 лв.                                                          24.00 лв.

3) Смяна на кондензатори на дънната платка                        36.00 лв.                                                          безплатно

4) Смяна на кондензатори на видео карта                              12.00 лв.                                                           безплатно

5) Чистене на вируси                                                                      36.00 лв.                                                          36.00 лв.

6) Прехвърляне на информация                                                 36.00 лв.                                                          36.00 лв.

7) Разделяне, форматиране на твърд диск                               12.00 лв.                                                          12.00 лв.

8) Конфигуриране на рутер и Wi-Fi (безжична) мрежа           10.00 лв.                                                         10.00 лв.

9) Почистване на компютърна система                                     18.00 лв.                                                         18.00 лв.               

10) Почистване, смазване на вентилатор                                   6.00 лв.                                                           6.00 лв.

11) Инсталиране на драйвер (със софтуер на клиента)          12.00 лв                                                          12.00 лв.

12 )Инсталиране на драйвер (чрез търсене в интернет,        24.00 лв                                                          24.00 лв.

клиентът няма драйвер) 

13) Монтаж/демонтаж на дънна платка                                      12.00 лв.                                                        12,00 лв                                               

14) Монтиране на нов компютър при клиента,                         30.00лв.                                                         n/a                                                                      

включително транспорт за Района на София

15) Инсталиране на Microsoft Windows с всички драйвери     30.00 лв.                                                        30,00 лв

(при закупено лицензно копие), при закупуване 

с компютър - безплатно

16) Преинсталиране на Microsoft Windows с всички драйвери   40.00 лв.                                                    40.00 лв.

(при закупено лицензно копие) плюс пакет безплатни 

програми: антивирусна, браузър Mozilla Firefox, 

браузър Chrome, Skype, Adobe Reader, Adobe Flash Player,

 кодеци и плейър за гледане на филми и др.

17) Инсталиране на OpenOffice                                                            18.00 лв.                                                     18.00 лв.

18) Инсталиране на Linux                                                                       18.00 лв.                                                     18.00 лв.

19) Инсталиране и конфигуриране на сървър на базата              600.00 лв.                                                  600.00 лв.

на Linux

20) Ъпдейт на BIOS                                                                                    24.00 лв.                                                    безплатно

21) Кирилизиране на Windows                                                              18.00 лв.                                                    18.00 лв.

22) Инсталиране на безплатна антивирусна програма                  24.00 лв.                                                    24.00 лв.

23) Инсталиране на антивирусна програма –                                    24.00 лв.                                                    24.00 лв.

закупено легално копие

24) Настройка на Internet                                                                         12.00 лв.                                                   12.00 лв.

25) Възстановяване на изтрита информация                                    60.00 лв. - 90.00 лв.                                60.00 лв. - 90.00 

26) Други софтуерни услуги / 1 час (мин. ½ час)                                36.00 лв.                                                    36.00 лв.


27) Смяна на вентилатор на захранване                                            12.00 лв.                                                     безплатно

28) Инсталиране на мрежа (за един компютър)                               24.00 лв.                                                     24.00 лв.

29) Изработка на мрежов кабел (един брой)                                      4.80 лв.                                                       4.80 лв.

30) Абонаментна поддръжка на място за компютър/месец          по договаряне                                         по договаряне

31) Диагностика на компонент                                                              18.00 лв.                                                     безплатно

32) Диагностика на принтер/скенер                                                     24.00 лв.                                                     безплатно

33) Диагностика на сървър                                                                      90.00 лв.                                                    безплатно

34) Цялостно проектиране и изграждане на комп. мрежа              по договаряне                                        по договаряне

35) Проектиране и изграждане на система за                                     по договаряне                                       по договаряне

видеонаблюдение

36) Прехвърляне на компоненти от една в друга кутия                    30.00 лв.                                                   30.00 лв